Josef Pleskot – 2ar(t)

17. 6. 2017

Nová zenová zahrada architekta Josefa Pleskota 2art v Litomyšli je útočištěm umění, kreativity a relaxace.
 
Na ploše 164 m² vznikl v Mariánské ulici nový projekt zenové zahrady architekta Josefa Pleskota 2art, který po vzoru předchozího parku pro umění a relaxaci 1art realizoval společně s galeristou Zdeňkem Sklenářem a lékařem Patrikem Krpčiarem. Galerista Zdeněk Sklenář místo, které původně sloužilo jako zázemí pro garáže, spolu s architektem Pleskotem přetvořili na geometricky řešenou zenovou zahradu a příležitostný sochařský park, navrátili tak místu náležícímu k historickému návrší Litomyšle, jeho společenský účel.

„Kde jinde by mohl být 1ar zenové zahrady než v Litomyšli. Odkud jinudy by se do ní mělo vstupovat než z Mariánské ulice. Kam jinam by se z ní mělo dojít než na Olivetskou horu (…) s francouzskou zahradou. To jsou ty litomyšlské paradoxy, v tom je ta litomyšlská velikost,“ říká o projektu zenové zahrady autor architektonického řešení Josef Pleskot.

Návštěvníci zenové zahrady, sestavené z kamínků a trávy, budou moci uplatnit svou kreativitu a po vzoru japonských suchých zahrad kreslit do vymezeného prostoru různé obrazce. Předlohou mohou být návodné geometrické kresby vytvořené přímo autorem architektonického řešení Josefem Pleskotem.
Zahrada slouží i jako sochařský park dramaturgicky navazující na přilehlou Galerii Zdeněk Sklenář.