František Muzika, Zdeněk Sklenář

Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava
24. 2. – 1. 5. 2005