Stanislav Podhrázský 1920/1999

České muzeum výtvarných umění v Praze
31. 10. – 9. 12. 2001