Stanislav Podhrázský 1920/1999

15. 7. – 30. 9. 2001