Malich 95 ~ Stars: Kubišta / Toyen / Filla / Zrzavý / Boštík / Sýkora / Reynek / Šíma / Malich / Grygar ... and others ~ Malich – Laozi – Sehnal (2019)