Kontakty


 • Galerie Zdeněk Sklenář náleží ke generaci zakladatelů novodobého trhu s uměním po roce 1989 v tehdejším Československu. Svou pověst vybudovala na razantní dramaturgii, v níž se snoubí vrcholní umělci klasického a současného umění. K dnešnímu dni uspořádala více než 200 samostatných a mnoho skupinových výstav na území České republiky, Evropy, USA a Číny, především ve spolupráci s renomovanými galerijními institucemi.

  Přirozenou součástí výstavní činnosti je činnost nakladatelská a vydavatelská. Galerie vydala více než 100 publikací, které citlivě propojují literaturu a filozofii s výtvarným uměním v mezinárodním kontextu. Je producentem filmů o umění, vydává grafická alba a listy předních českých a zahraničních výtvarníků.

  Galerie iniciovala v Litomyšli v Mariánské ulici vznik dvou veřejných prostranství pro umění a relaxaci, která upravil architekt Josef Pleskot. První z nich – 1art – se studánkou Václava Ciglera vzniklo v roce 2011 a je druhým nejmenším soukromým veřejně přístupným parkem světa, druhé – 2art – zenová zahrada o ploše 164 m2, bylo otevřeno v roce 2017. Oba prostory se vzápětí staly vyhledávanými místy.

  Ve vztahu k Číně je pozice galerie průkopnická. Stala se historicky první českou soukromou galerií, která v roce 2005 uspořádala v Pekingu výstavu ve spolupráci s Národní galerií Číny (NAMOC). Výstava Františka Kupky Člověk a Země byla přelomová i v tom, že výraznou měrou přispěla k proměně vztahů mezi Čínou a Českou republikou v oblasti kultury a umění. Popularizace čínského umění v České republice a českého umění v Číně patří k důležitým pilířům aktivit Galerie Zdeněk Sklenář, jež svou činností inspirovala i mnohé další osobnosti z obou zemí.

  Vztah zakladatele galerie Zdeňka Sklenáře k Číně vychází z rodinného zázemí. Je synovcem a jmenovcem slavného českého malíře Zdeňka Sklenáře (1910–1986), který Čínu od dětství miloval a tříměsíční pobyt v této zemi v roce 1955 měl na jeho tvorbu a život zásadní vliv.


 • PRAHA 

  Václav Boštík – Monografie
  12. 12. 2023–24. 2. 2024
  Mikulandská 7, 110  00 Praha 1 – Nové Město
  úterý–sobota 13–18 hodin
  bezbariérový přístup zajištěn po telefonické domluvě

  SALON 01
  6. 6. 2023–24. 2. 2024
  Mikulandská 7, 110  00 Praha 1 – Nové Město
  úterý–sobota 13–18 hodin
  bezbariérový přístup zajištěn po telefonické domluvě

  Milan Dobeš – Dvě vesmírné spirály
  Jiráskova ulice, 570 01 Litomyšl
  Dílo přístupné 24 hodin denně


 • Rádi pro vás zajistíme tyto odborné činnosti:

  – ohodnocení uměleckých děl a sbírek,
  – adjustaci a rámování uměleckých děl,
  – instalaci uměleckých děl,
  – deponování uměleckých děl,
  – přepravu uměleckých děl,
  – posudky vypracované jen nejlepšími historiky umění,
  – restaurování uměleckých děl ve spolupráci s Akademií výtvarných umění (AVU ČR) a jinými specializovanými institucemi.


 • Žádosti o zápůjčky by měly být předkládány písemně a zasílány doporučeně poštou nejméně dva měsíce před zahájením výstavy. E-maily nejsou považovány za oficiální žádosti o výpůjčku.

  Žádosti o výpůjčku musí obsahovat následující náležitosti:
  – název a popis (anotaci) výstavy, pro niž je výpůjčka požadována,
  – relevance požadovaných artefaktů pro danou výstavu,
  – místo konání, objekt a data zahájení a ukončení výstavy,
  – seznam požadovaných artefaktů.


 • Výstavní prostory Galerie Zdeněk Sklenář

  Galerie Zdeněk Sklenář, Litomyšl (1997–současnost)

  1ar(t), 2ar(t) – veřejná prostranství pro umění a relaxaci, Litomyšl (2011, 2017–současnost)

  Galerie Zdeněk Sklenář, Petrská, Praha (1999–2001)

  Galerie Zdeněk Sklenář, Smetanovo nábřeží, Praha
  Galerie Zdeněk Sklenář (2001–2013)
  Galerie Zdeněk Sklenář | S (2011–2013)
  oba výstavní prostory byly 29. 4. 2013 v 9:58 zničeny mohutnou explozí plynu způsobenou cizím zaviněním

  Galerie Zdeněk Sklenář, Salvátorská, Praha (2014–2019)

  Galerie Zdeněk Sklenář, Mikulandská 135/7, Praha (2017–současnost)

  Ateliér – Galerie Zdeněk Sklenář – CCC Peking (2011–2018)
  rezidenční pobyty talentovaných umělců  Galerista Zdeněk Sklenář: Nový prostor Galerie Zdeněk Sklenář v Mikulandské ulici je výzvou, jak nově představovat umění a krásu.

  Galerie Zdeněk Sklenář, založená v polovině 90. let 20. století galeristou, mecenášem a sběratelem umění Zdeňkem Sklenářem, synovcem předního českého malíře, grafika a ilustrátora Zdeňka Sklenáře (1910–1986), stála u zrodu novodobého českého trhu s uměním. Díky nepřetržité činnosti spočívající v představování nejvýznamnějších hodnot českého umění patří mezi základní stavební kameny současného galerijního provozu v České republice.

  Od samého počátku jsou její aktivity směrovány k obnově vážnosti uměleckých autorit, které byly minulým režimem znevažovány a z nichž se postupem času staly dnes již umělecké fenomény mezinárodního významu. Šlo například o Zdeňka Sýkoru, Václava Boštíka, Karla Malicha, Milana Grygara, Josefa Šímu, Vladimíra Boudníka, Roberta Piesena, Františka Kupku a celou řadu dalších osobností.

  Dramaturgie Galerie Zdeněk Sklenář se opírá o systematickou prezentaci českého umění u nás i v zahraničí – ve Finsku, Číně, na Kubě, v Německu, Velké Británii, USA a v dalších zemích. Galerie prezentuje díla umělců, jejichž tvorba sahá do časového období od realismu konce 19. století přes klasickou modernu k abstrakci až po tendence a významné směry současného umění. Galerie propojuje svou činnost s nejvýznamnějšími světovými institucemi, jako jsou například pekingská muzea CAFA Art Museum, Today Art Museum a The National Art Museum of China (NAMOC), MOCA v Chengdu, ZKM v Karlsruhe a Ludwig Museum v Koblenci, finské Pori Art Museum, Wifredo Lam Centre of Contemporary Art v Havaně a Guggenheimovo muzeum či MoMAv New Yorku.

  Kromě výstavních aktivit se Galerie Zdeněk Sklenář věnuje rozsáhlé publikační činnosti. V rámci edičních řad vycházejí například monografie, katalogy k výstavám, ale i grafická alba a listy předních českých výtvarníků – mj. Milana Grygara, Karla Malicha, Zdeňka Sýkory nebo Václava Boštíka. Mnohé z těchto publikací byly oceněny v soutěži o Nejkrásnější českou knihu roku.

  Důležitou je v kontextu výstavní dramaturgie také aktivní orientace na současnou uměleckou scénu v Číně. Galerie poskytuje pravidelné rezidenční pobyty v Ateliéru – Galerii Zdeněk Sklenář v centru současného umění Czech China Contemporary (CCC) v Pekingu, v němž provozuje ateliér nabízející zázemí talentovaným umělcům. V něm se nachází objekt Generátor – monumentální sochařská a architektonická realizace Jiřího Příhody, který ho pro tento prostor vytvořil. Současným českým umělcům rezidenční pobyty v Číně umožňují zapojit se do mezinárodního uměleckého dění. Do projektu byli doposud vybráni tito čeští umělci: Antonín Střížek, Jiří Příhoda, Josef Achrer, David Hanvald, Petr Lysáček,  Marek Číhal a Pavel Forman.

  V prosinci 2017 se Galerie Zdeněk Sklenář představila na nové adrese, v pražské Mikulandské ulici č. 7 (Schönkirchovský palác). Velkoryse pojatý prostor s více než 300 m² výstavní plochy nese rukopis architekta Josefa Pleskota, který jej citlivě zrekonstruoval. Jeho dispozice umožní Galerii Zdeněk Sklenář opět naplno rozvinout mnohočetné aktivity, pro něž ztratila ideální zázemí v roce 2013, kdy oba její výstavní prostory na Smetanově nábřeží č. 4 totálně zdemolovala exploze plynu způsobená cizím zaviněním.

  V roce 2018 vznikl nadační fond Zdeněk Sklenář Foundation, který si klade za cíl spravovat autorská práva a systematicky uchovávat a rozvíjet odkaz předního českého umělce 20. století – malíře, grafika a ilustrátora Zdeňka Sklenáře (1910–1986). Kromě sbírkotvorné činnosti se instituce soustředí také na edukaci v oblasti výtvarného umění a kultury, výzkumnou činnost a aktivity související s ochranou proti padělání uměleckých děl.

1ar(t)
Mariánská 443, 570 01 Litomyšl
přístupný: květen–říjen od 10 do 22 hodin
slavnostně otevřený v 00:01 hodin 11. 6. 2011
1ar(t) / 100 m², druhý nejmenší soukromý veřejně přístupný park světa se studánkou Václava Ciglera zasvěcený umění i odpočinku, upravený architektem Josefem Pleskotem
2ar(t)
Mariánská 243, 570 01 Litomyšl
přístupná 24 hodin denně, 365 dní v roce
slavnostně otevřena v 00:01 hodin 17. 6. 2017
zenová zahrada architekta Josefa Pleskota pro umění a odpočinek vznikla po vzoru 1ar(t) na ploše 164 m²

Ředitel a zakladatel galerie
Zdeněk Sklenář

Kancelář ředitele galerie
e   zdenek.sklenar@zdeneksklenar.cz

Jednatelka
Ilona Sklenářová
ilona.sklenarova@zdeneksklenar.cz

Vnější vztahy
e    press@zdeneksklenar.cz
m   +420 773 794 510

On-line obchod
e    objednavky@zdeneksklenar.cz
m   +420 773 794 510

Ekonomické oddělení        
Jana Demelová
e    jana.demelova@zdeneksklenar.cz
m   +420 731 465 631

Markéta Recmanová 
e    marketa.recmanova@zdeneksklenar.cz 
m   +420 776 717 017

Produkce
Natálie Henclová 
e    natalie.henclova@zdeneksklenar.cz 
m   +420 731 359 811

Výstavní a umělecká činnost
Petr Špaček
e   petr.spacek@zdeneksklenar.cz
+420 733 558 903

Publikační činnost, editorka     
Marta Chovančíková
e   marta.chovancikova@zdeneksklenar.cz 
+420 739 640 917


Zdeněk Sklenář Foundation, nadační fond 
foundation@sklenarfoundation.org


FAKTURAČNÍ  ÚDAJE  
Galerie Zdeněk Sklenář s.r.o.
Mikulandská 135/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ 27145948, DIČ CZ27145948