Grafické listy

Edici grafických originálů a bibliofilií založil galerista Zdeněk Sklenář v říjnu 1989. Její název Edice 27 linií byl poprvé použit v roce 1993 v souvislosti se vznikem prvního liniového grafického listu Zdeňka Sýkory, vytištěného v České republice. Společně s díly dnes uznávaných velikánů Milana Grygara, Václava Boštíka a Karla Malicha byl vydán v reprezentativním souboru Česká grafika I v témže roce.
 
K dnešnímu dni vzniklo od počátku 90. let do současnosti na 200 edičních počinů, mezi nimi 126 grafických listů, které jsou součástí domácích i zahraničních sbírek.
 
Poprvé v úplnosti zveřejňujeme grafické listy Edice 27 linií, které v Galerii Zdeněk Sklenář vznikaly od počátku roku 1990 až dodnes.