Josef Achrer – Dataismus a infomanická společnost

Katalog RGB3D / 01 / DATA / 240X169, 5MM / 2015 / 16 k výstavě Josef Achrer – Dataismus a infomanická společnost, která se konala ve dnech 6. 4. – 14. 5. 2016 v Galerii Zdeněk Sklenář v Praze, doplňuje drobný manifest Dataismus a infomanická společnost. Achrer se daty a informacemi začal intenzivněji zabývat v Pekingu v roce 2013 spolu s prací na obrazovém cyklu DATA. Po návratu do Prahy své myšlenky rozvinul do širších souvislostí, když analyzoval vzájemné vztahy mezi daty, informacemi, společností, lidským vnímáním, konáním a malířstvím. Na začátku roku 2016 dal svým úvahám podobu strukturovaného prohlášení.

Jde o „zápis třinácti informací, které mají za cíl probouzet otázky, na které není jednoznačných odpovědí,“ jak Achrer sám vysvětluje. Když posléze hovoří o vazbách mezi vlastní uměleckou tvorbou a daty a informacemi, říká: „Používám tradiční malířské techniky, protože věřím, že v nich se skrývá nadčasový jazyk. Jimi vytvářím dataistické vizuální klamy.“

Cena za 1 ks:
350 Kč vč. DPH
DPH:
10 %