Jiří Černický – Neutopické plány

Soubor 43 volných listů s reprodukcemi perokreseb Jiřího Černického, z nichž jedna – Proun Space Station – je navíc vytištěna barevně technikou serigrafie a jako originální grafické dílo je součástí každého exempláře knihy. Ty jsou průběžně číslovány 1–50, grafické listy 1/50–50/50; autorské exempláře I–XII, grafické listy I/XII–XII/XII. Všechny exempláře knihy a grafické listy jsou signovány Jiřím Černickým. Soubor doprovází katalog s texty Jiřího Černického a Marka Pokorného.

Cyklus vznikal postupně, od počátku 90. let minulého století do roku 2014. Jde převážně o černobílé kresby-výkresy objektů, staveb, instalací a situací doprovázené rukou psanými návody a komentáři. Výkresy jsou předstupněm realizací, které ale nebyly nikdy uskutečněny, protože Černického návrhy se z mnoha důvodů jeví jako utopické. Avšak plány zdající se utopické v souvislosti s určitým regionem se mohou v souvislostech regionu širšího, například evropského, stát „normálně“ proveditelné, jsou tedy neutopické.

Některé nakonec realizovány byly – modely pro výstavu Divoký sny, kterou pořádala Galerie Rudolfinum v Praze v roce 2016.

Cena za 1 ks:
15 600 Kč vč. DPH
DPH:
10 %