Nový kostel

Katalog byl vydán u příležitosti otevření Nového kostela Církve bratrské v Litomyšli dne 4. prosince 2010 a dokumentuje jeho vznik podle návrhu brněnského architekta Zdeňka Fránka. Není bez zajímavosti, že ve stejné době pracoval na návrhu jiné modlitebny Církve bratrské, a to v Černošicích u Prahy. Sám se o Novém kostele v Litomyšli vyjádřil, že to pro něj byla radostná a svobodná práce. Pokusil se vytvořit stavbu na věčnost, která by svou formou byla schopna odolat zubu času. Určujícím architektonickým prvkem se stalo lapidární horizontální průčelí a zejména lehce stoupající lomená střecha, patrná hlavně při pohledu z horní části louky. Vypadá jako by člověka vedla ve třech rozdílných úrovních na cestu k vyššímu poznání. V souladu se střídmým pojetím kostela vytvořili dva přední čeští umělci světové pověsti – Karel Malich a Václav Cigler – v průběhu roku 2010 výjimečná díla do jeho interiéru i exteriéru. Václav Cigler je autorem skleněného kříže na střešní konzole nad vstupem, který dokáže přeměnit sluneční paprsky v optimistickou duhovou záři. Karel Malich se ujal stolu Páně, kazatelny a oltářní plastiky určené pro průčelí hlavní stěny modlitebny; plastiku tvoří dva spojené kruhy, bílý a černý, přičemž bílý je vrchní – světlo tak vítězí nad temnotou. Iniciátorem výzdoby kostela byl galerista a mecenáš Zdeněk Sklenář.

Cena za 1 ks:
220 Kč vč. DPH
DPH:
0 %