Josef Pleskot

Ing. arch. Josef Pleskot se narodil v roce 1952 v Písku. V letech 1968 – 1972 studoval na píseckém gymnáziu. V roce 1979 absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze, kde ještě tři roky působil jako asistent. Poté pracoval až do roku 1990 v Krajském projektovém ústavu v Praze. 

Od roku 1991 vede vlastní architektonickou kancelář AP atelier. Jeho realizace bývají pravidelně publikovány a získaly mnohá ocenění. Spektrum zakázek AP atelieru je velmi široké co do velikosti i druhové skladby. Zájem o krajinu a o kulturní dědictví představuje v jeho činnosti významné místo. Velkou pozornost věnuje společenskému dění a veřejným aktivitám. Je členem mnoha odborných grémií.

Josef Pleskot je řazen mezi nejvýznamnější současné české architekty, je držitelem řady domácích ocenění včetně Grand Prix Obce architektů. Na mezinárodním poli například získal Brick Award za tunel v Jelením příkopu. V roce 2009 byl v odborné anketě organizované časopisem Reflex zvolen nejvýznamnější osobností české architektury dvacetiletí 1990 – 2009. V posledních letech je vysoce hodnocena jeho rozsáhlá konverze areálu Vítkovických železáren v Ostravě s multifunkční aulou Gong, vysokou pecí Bolt Tower a Trojhalím Karolina. Za Svět techniky získal cenu Architekt roku 2014.