Zdeněk Sklenář

Významná díla Zdeňka Sklenáře určená k prodeji Vám s radostí osobně představíme.

Jsme Vám k dispozici na tel.: +420 603 377 675 nebo na e-mailu: galerie@zdeneksklenar.cz.


Nadační fond Zdeněk Sklenář Foundation si klade za cíl spravovat autorská práva a systematicky uchovávat a rozvíjet odkaz předního českého umělce 20. století – malíře, grafika a ilustrátora Zdeňka Sklenáře (1910–1986). Kromě sbírkotvorné činnosti se instituce soustředí také na edukaci v oblasti výtvarného umění a kultury, výzkumnou činnost a aktivity související s ochranou proti padělání uměleckých děl.
Kontakt: foundation@sklenarfoundation.org