Vrcholení – Nejvyšší polohy českého výtvarného umění / Božská chyba – Datamalba Kamily B. Richter / Wang Guangyi – Great Criticism: Art Museum (2019)