Stanislav Kolíbal – Tehdy a Teď

5. 1. – 28. 1. 2012

Každá ze samostatných výstav Stanislava Kolíbala (nar. 1925) má svoji pevnou uměleckou strukturu a podstatný tvůrčí důvod, proč ji uspořádat. Umění je pro Kolíbala výsostnou formou komunikace, vrcholným syntetickým projevem obsahových, formálních, estetických, etických i senzitivních maxim, ke kterým je nutné se v daném okamžiku vztahovat a usilovat o ně. Umění je v Kolíbalově vnímání nutným předpokladem naší smysluplné existence, když jeho základem je originální tvořivost, jež je stejně tak transcendentální a citová, jako logická a přesná. Výstava je pak zhmotněním myšlenkového tvůrčího procesu v daném okamžiku a v daném místě.
 
            Současná Kolíbalova výstava v Galerii Zdeněk Sklenář v novém prostoru S na pražském Smetanově nábřeží nese název Tehdy a teď. Přináší pět velkoformátových nástěnných kreseb, vytvořených speciálně pro tento nový galerijní prostor, a čtyři autorovy práce ze 70. let minulého století. Ve svém celku výstava reaguje na výjimečně čistou architekturu galerie, jak ji navrhl Josef Pleskot. Výstava je svým způsobem dialogem s tímto prostorem, kdy Kolíbalova díla kongeniálně souzní s architektovými záměry.