KAREL 66

8. 9. – 2. 10. 2010

Jsem sochař, rozmlouvám s prostorem, světlem, hmotou - ve všem ji musíte vidět. Obraz je dvojrozměrný a socha trojrozměrná. Kubisti si přáli, aby obraz byl trojrozměrný a socha čtyřrozměrná. Jde mi o to, překročit zavedené formy vnímání výtvarného umění prostřednictvím skla. Sklo poskytuje možnosti zobrazování čtvrtého rozměru, které tradiční výtvarné materiály neumožňují.

Marian Karel 21/8/2010