Jan Křížek a Václav Boštík Přátelé

9. 6. – 11. 7. 2010

Galerie Zdeněk Sklenář představuje práce Jana Křížka a Václava Boštíka. Klade přitom důraz na příbuznost v rané fázi jejich tvorby, kdy se oba přátelé často scházeli a společně řešili výtvarné otázky.
Hlavním přínosem výstavy je možnost srovnání jejich prací ze čtyřicátých let 20. století, obsahuje i práce z let padesátých a počátku let šedesátých, kdy Jan Křížek svou tvorbu definitivně ukončil a poté se věnoval včelaření.
Výstava zahrnuje 75 originálů, z nichž 50 od Jana Křížka a 25 od Václava Boštíka. Většina z nich je vystavena vůbec poprvé. Práce jsou ze soukromých sbírek v Čechách, významný soubor je zapůjčen z majetku Regionální galerie v Limoges ve Francii.