Já Typlt Ty Typlt

5. 5. – 25. 5. 2010

Tvorba Lubomíra Typlta je pražské veřejnosti známá z mnoha samostatných a skupinových výstav, na své současné výstavě v Galerii Zdeněk Sklenář zdůraznil díky její prostorové dispozici obě své polohy: v prvé místnosti jsou rozměrné Turbiny (2008-2010), ve kterých se autor zabývá námětem zdvojení, patřícím ke stěžejním v evropské malbě minulého století, který doplnil o 3D animaci ze stejných motivů, promítanou na protější stěnu, ve druhé místnosti jsou čtyři figurální obrazy s vyhraněným, téměř apokalyptickým obsahem, zabývajícím se stavem dnešního světa, jak jej prožívají adolescenti mužského rodu (Chlapec s holubicí, 2007, Chlapec se šnekem, 2007, Fialové nebe, 2010 a Smějící se cizinec, 2007). Oproti průzračným, staženým strojovým Turbinám rozvinul Typlt na figurálních obrazech celou škálu svého uhrančivého, do očí se zařezávajícího rukopisu základních barev, které snad nemohou být ostřejší.