Federico Díaz – ADHEZE
Manuál pro přežití Kapitola 1.1

4. 9. – 3. 10. 2009

Projekt ADHEZE je další z řady výstav Federica Díaze, jednoho z  nejvýznamnějších mezinárodně činných umělců, kteří patří k nové generaci tvůrčích osobností dneška. Nejnovější Díazova vizuální instalace je zamýšlena jako první část (Kapitola 1.1.) dlouhodobého projektu nazvaného Manuál pro přežití.
 
Od poloviny 90. let 20. století Federico Díaz soustavně tvoří novátorská a poutavá díla založená na experimentování s novými médii. Jeho vize se skládá z prvků prostých i vysoce propracovaných, jejichž kombinace jeho dílu dodává mimořádnou emocionální sílu. Díaz prozkoumává myšlenky pocházející z biogenetiky a kosmogonie a snaží se mezi nimi najít vzájemné vazby. Jeho dílo tak uvádí v pohyb proces soustavného přeformulovávání vztahu mezi člověkem a vesmírem.
 
Kromě nového projektu Adheze bude v Galerii Zdeněk Sklenář představen projekt ULTRA, vytvořený Díazem v prosinci loňského roku pro veletrh umění Art Basel Miami Beach. K výstavě vychází nový katalog ULTRA s DVD shrnujícím Díazovu dosavadní uměleckou dráhu.