Václav Boštík – Nedělitelné

18. 6. – 26. 7. 2008

Výstava se soustředí na některé opomíjené stránky z bohatého uměleckého odkazu Václava Boštíka: vedle výjimečných figurálních prací, jimž se věnoval zejména ve 40. a 50. letech, přinese podstatnou ukázku tušových kreseb ze 70. let, ve kterých se zabýval principem dělení, jež jej v různých polohách přitahovalo po celý život. Připomeneme tak názorové hranice jeho tvorby, na jedné straně půjde o výrazné pohanské idoly i významné křesťanské motivy, na druhé o čistě abstraktní výraz, ve kterém vyvrcholila autorova meditace o povaze jsoucího. Výstava představí většinou neznámé práce, které pocházejí ze soukromého majetku a podstatně rozšíří pohled na obsáhlé Boštíkovo dílo. Seznámí s jeho mezními polohami a podtrhne vnitřní celistvost a provrstvenost malířova životního postoje.