Vzpomínka na Václava Boštíka

10. 5. – 17. 6. 2006

Výstavou Galerie Zdeněk Sklenář připomíná první výročí úmrtí Václava Boštíka (6. 11. 1913 – 7. 5. 2005), který patřil mezi kmenové autory od založení galerie před 15 lety. Výstava představuje tvorbu jednoho z předních českých umělců 20. století od jejího počátku ve 30. letech až po díla 80. let. Díla zapůjčila Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a soukromí sběratelé.