Reynek

21. 4. – 31. 7. 2004

Galerie Zdeněk Sklenář se tvorbě Bohuslava Reynka věnuje od svého založení v roce 1990. Současná výstava je v pořadí třetí samostatnou prezentací tohoto výtvarníka, básníka a překladatele pořádanou Galerií Zdeněk Sklenář. V prostorách na Smetanově nábřeží se představuje soubor více než sta Reynkových prací. Kolekce je tvořena především monotypy z majetku Galerie Zdeněk Sklenář a  doplněna o grafické listy zapůjčené z Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem, Galerie Zlatá husa a soukromých sbírek.  Hlavní důraz je kladen na monotypy z padesátých a šedesátých let, nejplodnějšího období Reynkovy grafické tvorby. Vedle více či méně známých monotypů s náboženskou tematikou jsou vystaveny i motivy přírody a krajiny Reynkova milovaného Petrkova, kde se v roce 1892 narodil a v roce 1971 zemřel.  Překvapením pro mnohé milovníky grafického díla Bohuslava Reynka bude jistě kolekce listů z období 1951-2 vytvořených málo používanou technikou cliché-verre, jejímž průkopníkem byl C. Corrot. Cliché-verre vznikaly na fotografickém papíře osvíceném skrze skleněné destičky pokryté vrstvou vosku. Reynek se nespokojil s pouhým rytím motivu do vosku, s pouhými čarami. Pro dosažení větší exprese projevu otiskoval při práci s deskou své prsty, pavučiny, různé předměty a materiály, například včelí plásty, plochu obohacoval údery tužkou nebo dřívkem  a pomocí magnetu a kovových pilin vytvářel na desce obrazce siločar V tomto směru je opravdovým novátorem, historicky předešel řadu mladších umělců, kteří experimentovali obdobným způsobem pracovali až o několik let později. Bohuslav Reynek se věnoval cliché-verre jeden a půl roku, poté, co vyčerpal možnosti této grafické techniky, ji opustil. V tomto rozsahu jsou cliché-verre vystaveny poprvé.