Zdeněk Sklenář – Opičí král a jiné poklady

3. 12. 2013 – 3. 1. 2014

Opičí král, Staré řecké báje a pověsti, Zpěvy steré Číny. Tři knihy, s nimiž vyrostlo několik generací čtenářů a které si mnozí z nás pamatují z dětství nejen pro jejich literárn, ale i výtvarnou hodnotu.
Výstava Zdeněk Sklenář – Opičí král a jiné poklady je oživením po staletí uctívaných a stále žijících legend Číny, Řecka a čínské poezie. Je připomínkou tří z více než šesti set knih, které malíř Zdeněk Sklenář výtvarně doprovodil či graficky upravil.

Z. S.