Milan Dobeš – Pulsing Emotions

Galerie výtvarného umění Ostrava
20. 10. – 13. 12. 2009