Milan Dobeš – Pulsing Emotions

Galerie výtvarného umění Ostrava
20. 10. – 13. 12. 2009

MILAN DOBEŠ je jednou z klíčových osobností v oblasti československého kreativního umění. Patří k světově věhlasným představitelům kinetického a optického umění a konstruktivismu. Již od počátků šedesátých let 20. století vznikaly vizuálně-kinetické a světelno-kinetické objekty, které se řadily k nejprogresivnější tvorbě v Československu a  které zaznamenaly neobyčejný ohlas ve světě. Umělec napsal manifesty o Světle a pohybu a Dynamickém konstruktivizmu, zúčastnil se významných světových výstav opticko-kinetického umění. Světlo a pohyb se mu staly výtvarnými prostředky, které spoluvytvářejí účinek díla.

 „Koncept sevřené a koncentrované esence přenesený do Domu umění přináší tvorbu autora, jenž patří k legendám československého umění, který stále neuvěřitelně tvůrčím a vitálním způsobem připravuje nové projekty. Milan Dobeš se narodil v Přerově a svůj život a tvorbu spojil s Bratislavou, ale zejména v 50. letech také navštěvoval Ostravu a pojil ho k ní blízký vztah,“ sdělil Jiří Jůza, ředitel GVUO.