Václav Boštík / Altro Řím 77 / 59 + 1

21. 3. – 27. 5. 2018

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
I tentokrát Vás srdečně zveme na komentované prohlídky - úterý 1. 5. / sobota 19. 5. od 15 hodin. 
Výstavou Vás provede sám Zdeněk Sklenář.
Vzhledem k omezené kapacitě prosíme o potvrzení účasti na adrese: galerie@zdeneksklenar.cz


„Poprvé v České republice je představen početný soubor nově objevených kreseb Václava Boštíka, uskutečněných během jeho pobytu v Římě v listopadu roku 1977 a vystavených původně v prostorách experimentální divadelní skupiny Gruppo Altro. Máme tak možnost seznámit se s neznámou polohou jeho tehdejší práce, jež bezprostředně souvisela se stavem světového umění."
Zdeněk Sklenář, Praha 5. 3. 2018

„...v obsáhlém souboru kreseb z roku 1977 se Václav Boštík obrací k bezednu, neustálým prohlubováním plochy dospívá až k nedohlednu a nachází mez, po jejímž překonání se následné mění v současné... vystavuje diváka závratné zrakové zkušenosti...“
Karel Srp, Praha 2. 3. 2018


U příležitosti výstavy vyjde stejnojmenný katalog s textem Karla Srpa „O dokonalosti“, v grafické úpravě Zdeňka Zieglera a nákladu 100 výtisků číslovaných 1–100 a 30 autorských výtisků číslovaných I–XXX.