Čtyři krajiny

11. 6. – 27. 7. 2019

OTEVŘENO POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ 
galerie@zdeneksklenar.cz 
+420 773 794 510


Čtyři jména propojuje zájem o zobrazení krajiny.  Jevy, které věda nedokáže popsat, jen víra umožní vyjádřit.
Zdeněk Sklenář 


Neodvažujeme se už říkat slovo láska. Ale cožpak lze malovat něco, co nemilujeme?
Josef Šíma 


Fotografie je zásadním nositelem informace, je schopna jak pravdivě dokumentovat, tak nebezpečně manipulovat vše. Její objev připravil malířství o jeho jedinečnou funkci zobrazovat skutečnost, čímž ho osvobodil od reálného a malířství
se tak začalo zabývat světlem, mlhou a názorem, když jsem si toto uvědomil, odstartovalo to vznik mých fotogramů.
Josef Achrer