Josef Achrer – NE spí v lese

11. 9. – 12. 10. 2019

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Přijměte srdečné pozvání na komentovanou prohlídku za osobní účasti autora, která se uskuteční v sobotu 5. 10. 2019 od 11 hodin.
Vstup: volný 
Vzhledem k omezené kapacitě, potvrďte prosím svou účast nejpozději 5 dní před konáním akce na e-mail: event@zdeneksklenar.cz


„Charlie Chaplin, Susanne Wenger, Paul Gauguin i řada dalších hledali úkryt v tropickém lese v naději najít ztracený klid a sebe sama. Daleko od rušných center západní společnosti. Každá doba má svůj směr, jímž se dav nechává vést. V mnohých se však mohou hromadit pochybnosti, a někteří dokonce žijí s jednoznačným NE k ideálům a objevům své doby. Toto vnitřní NE má mnoho forem. Jsou jimi cesta nočním lesem, život poustevníka či osamělost tvůrce. Zajímají mě osudy lidí, kteří jsou okolnostmi a svou citlivostí donuceni k velkým NE svého života, v touze dojít dál, tam, kam člověk unášený proudem nedojde."
Josef Achrer, 2019


Galerie Zdeněk Sklenář představuje samostatnou výstavu Josefa Achrera NE spí v lese. Achrer, známý především soustředěným zkoumáním vztahu informací a dat v současné informační společnosti, zde představuje zcela novou polohu své malířské tvorby. Pro výstavu v Schönkirchovském paláci vytvořil cyklus obrazů s tématem hledání úkrytu v tropickém lese ve snaze nalézt ztracený klid a v konečném důsledku i sebe sama. Achrer překvapuje výraznou barevností pláten a upřímným zaujetím klasickými malířskými technikami. Poprvé je zde také představen cyklus velkoformátových fotogramů, které jsou v autorově tvorbě novinkou a pro milovníky jeho díla překvapením. Tato fotografická technika známá především z děl umělců, jakými byli Man Ray či László Moholy-Nagy, je nově užita v malířském ohledu. Sám Achrer v této souvislosti říká, že jde o skutečné naplnění termínu fotografie ve smyslu kresby světlem. 

„Josef Achrer je pro mne příkladem umělce, jehož mravní zodpovědnost je inspirativní. Po předešlých obrazech, v nichž vznikl termín infomanická společnost, se nyní představuje zcela novými, které vyvěrají z předešlých údobí a naznačují posun autora,“ říká o nejnovější tvorbě Josefa Achrera galerista Zdeněk Sklenář.