Josef Čapek – Osmero linoleí
100 let

11. 9. – 12. 10. 2019

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Přijměte srdečné pozvání na komentovanou prohlídku s galeristou Zdeňkem Sklenářem, která se uskuteční 5. 10. 2019 od 11 hodin.
Vstup: volný
Vzhledem k omezené kapacitě potvrďte prosím svou účast vždy nejpozději 5 dní před konáním akce na e-mail: event@zdeneksklenar.cz


Třetí výstavou v Galerii Zdeněk Sklenář je Josef Čapek: Osmero linoleí. Jde o jeden z nejvzácnějších souborů naší historie v oblasti grafické tvorby. Tento soubor, vzniklý v roce 1919, nebyl ve své komplexnosti doposud představen. Album Osmero linoleí je prvním výsledkem Čapkovy spolupráce se staroříšským vydavatelstvím Josefa Floriana. Josef Florian a Bohuslav Reynek navázali s Čapkem kontakt koncem roku 1917 v souvislosti s jeho literární prvotinou Lelio a všimli si i grafik publikovaných v revui Die Aktion. Linořezy k Apollinairovu Pásmu zaujaly Reynka natolik, že požádal Čapka o ilustrace ke svému překladu Baudelairových Květů zla, který měl vyjít ve Staré Říši. Na začátku roku 1919 pak nabídl Čapek Florianovi několik grafik, kdyby se mu hodily jako výtvarný doprovod ke sborníkům Nova et vetera, ale Florian z nich sestavil samostatný titul edice Dobré dílo. Jde o figurativní motivy, z nichž mnohé odkazují k nejvýznamnějším realizacím v kubizující malbě.
 
„Posílám Vám současně několik řezeb, jsou všechny určeny pro Vás, ovšem vyberte si z nich jen to, co se bude pro Váš list líbit, ostatní zahoďte. Vázal mne poněkud malý formát; ty drobné ptáčky jsem udělal jen pro ten případ, že byste třeba potřeboval nějakou maličkost k zaplnění prázdného místa pod básní nebo podobně. Naložte tedy s těmi řezbami podle Vaší libosti a dle Vašeho dobrého zdání dle toho, jak by se Vám hodily; později vám pošlu ještě nějaké…,“ píše Josef Čapek vydavateli Josefu Florianovi na jaře roku 1919.
 
„Soubor je pověstný především z literatury a jednotlivé exempláře se vyskytují velmi vzácně, jsou součástí našich dějin a patří ke stěžejním souborům z počátku vzniku Československa,“ říká galerista Sklenář. „Jsou i mým osobním příspěvkem a poděkováním všem těm, kteří uchovávají tyto nejvzácnější klenoty ve své celistvosti,“ dodává.