Malich 95

18. 10. 2019 – 25. 1. 2020

Pro mimořádný zájem je výstava prodloužena do soboty 25. 1. 2020.

Galerie Zdeněk Sklenář představuje výstavu pastelů Karla Malicha nazvanou Malich 95 uspořádanou na počest významného životního jubilea – autorových 95. narozenin. Svým rozsahem ojedinělá výstava poukazuje na iniciační význam pastelů v Malichově tvorbě, který následně ovlivnil vznik grafických listů, závěsných a nástěnných plastik a mnohých obrazů. Vystavená díla v další rovině odráží Malichovo tvůrčí údobí od roku 1980 do března 2016, kdy autor své dílo završil.   
 
Výstava Malich 95 prezentuje práce na papíře se zvláštní pozorností k pastelům, které v Malichově tvorbě sehrály klíčovou roli a jež se staly inspirací pro vznik jeho dalších stěžejních děl. Po úspěšné loňské výstavě Malichových drátěných plastik, kterou uspořádala Galerie Zdeněk Sklenář, výstava Malich 95 v reprezentativním výběru více než padesáti pastelů seznamuje s tímto zásadním obdobím jeho tvorby. Prostřednictvím zářivých pastelů Malich zobrazuje své kosmologické vize, zachycuje vlastní zkušenost kontemplace, odkazuje se k antroposofii Rudolfa Steinera, hermetismu či k psychologii Carla G. Junga, obrazy proto nesou nejčastěji názvy jako Energie, Světlo, Uviděl jsem to.

Vznik pastelů souvisí s šedesátými lety, s dobou, kdy se Malich věnoval převážně kolážím. „K pastelům jsem se dostal za komunistů v šedesátém roce. Tehdy jsem si koupil dvě krabice Rembrandtových pastelů,“ vzpomíná Karel Malich v rozhovoru s teoretikem umění a kurátorem Hansem Ulrichem Obristem v knize o Karlu Malichovi, již sepsali manželé Jana a Jiří Ševčíkovi. Galerista Zdeněk Sklenář míní, že prostřednictvím pastelů se Malich vyjadřuje malířsky. „Od roku 1983 se plynule zvětšují formáty jeho pastelů. Právě pastely patří k unikátním formám zobrazování,“ dodává. 
 
„Malichovy pastely se vymykají formálnímu členění, nedají se ani příliš dělit do tematických skupin. Barevné, tvarové a významové oblasti zůstávají v neustálém vnitřním pnutí, aniž by byly přímo provázané,“ říká kurátor a teoretik umění Karel Srp a dodává, že v dílech barva často nesouvisí s tvarem, tvar i barva s významem. V tomto ohledu zůstal podle něj Malich zcela svobodný. 
 
Vizionář Karel Malich je známý celou řadou průkopnických objevů, jeho proslulé drátěné plastiky nebo utopické návrhy architektur budoucnosti byly v minulosti představeny v Galerii Zdeněk Sklenář, ale i v řadě významných zahraničních uměleckých institucí – ve finském Pori Art Museu, Museu Ludwig v Kolíně nad Rýnem nebo v ZKM v Karlsruhe. V souvislosti s výstavou Malich 95 připravuje ediční oddělení Galerie Zdeněk Sklenář monografii Karel Malich / Pastely, která vyjde v průběhu příštího roku. Kniha s texty Karla Srpa doprovázená fotodokumentací a více než stovkou proslulých pastelů je poctou jednomu z nejvýraznějších současných českých umělců, poukazuje na důležité tvůrčí období Karla Malicha spjaté s pracemi na papíře se zvláštní pozorností k pastelům jako iniciačnímu mezníku pro vznik dalšího média.