Václav Boštík – Monografie / Obrazy známé i neznámé

26. 11. 2011 – 4. 2. 2012

Malíř Václav Boštík, rodák z Horního Újezda u Litomyšle, patří k nejvýznamnějším osobnostem výtvarného umění 20. století. K rodnému místu a Litomyšli, kde v letech 1925 až 1933 studoval na reformním reálném gymnáziu, jej po celý život pojil hluboký vztah. Čestné občanství města Litomyšle, jež mu bylo uděleno v roce 2000, se stalo přirozeným projevem úcty města k autorovi. K známým zdejším realizacím Václava Boštíka patří obnova sgrafitové výzdoby zámku z let 1973 až 1984, ale i návrh okenních mříží prostoru Galerie Zdeněk Sklenář. Stál u zrodu této galerie, v níž následně opakovaně vystavoval a kterou rád a často navštěvoval. Právě rozsáhlá monografie, kterou vydala Galerie Zdeněk Sklenář, a výstava Václav Boštík – Monografie / Obrazy známé i neznámé je věnovaná nejen těm, kteří jej osobně znali, ale i všem milovníkům výtvarného umění.
Po uvedení monografie Václava Boštíka profesorem Tomášem Halíkem v pražské Galerii Zdeněk Sklenář je nyní tato ojedinělá kniha slavnostně představena v místech, která jsou s Václavem Boštíkem přímo spjata.