Jan Zrzavý a jiné obrazy ze soukromých sbírek Litomyšle a blízkého okolí

20. 6. – 30. 6. 2002

Galerie Zdeněk Sklenář připravila pro hosty 44. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl v prostorách své výstavní síně expozici pod názvem „Jan Zrzavý a jiné obrazy ze soukromých sbírek Litomyšle a blízkého okolí“.
 
Litomyšlsko je proslulé svým vztahem k hudbě, Zdeněk Sklenář představí tento kraj i z pohledu výtvarného umění. Nejenže z východních Čech pochází celá řada velkých jmen výtvarného umění, narodili se tu Gutfreund, Kupka, Šíma, Čapek, Špála, Mařák, Kaván, Štyrský, Malich, Gross, Reynek, Boštík, Zrzavý, Gočár, Kubišta a další, ale oblast je rovněž protkána skutečnými milovníky obrazů. Umění nezná hranic a dnešní vzdálenosti jsou relativní. Na výstavě se tedy objeví i obrazy ze sbírek několik set kilometrů vzdálených. Prostřednictvím výstavy trvající deset dní umožní soukromí sběratelé nahlédnout veřejnosti do svých sbírek. Doménou Galerie Zdeněk Sklenář je již jedenáct let české výtvarné umění 20. století a v tomto duchu je výstava připravena. Mezi uměleckými díly jsou zastoupeny práce klasiků Julia Mařáka, Františka Kavána, Antonína Chittussiho, Antonína Slavíčka, Jana Zrzavého, Bohumila Kubišty, Emila Filly, Josefa Čapka, Václava Špály, Toyen, Františka Hudečka, Františka Grosse, Františka Muziky, Kamila Lhotáka, Bohuslava Reynka, Stanislava Podhrázského, Vladimíra Boudníka, Mikuláše Medka, Roberta Piesena, ale i Zdeňka Sýkory, Václava Boštíka, Karla Malicha a rovněž autorů mladší generace, například Antonína Střížka či Jiřího Lammela.