Z východních Čech

17. 6. – 2. 7. 2000

Výstava se koná u příležitosti zápisu litomyšlského zámeckého areálu do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a jmenování Václava Boštíka a Ivo Žídka čestnými občany města Litomyšle.