Federico Díaz – Zlatá slza naděje LacrimAu

18. 6. – 26. 6. 2011

​Pořádá Galerie Zdeněk Sklenář ve spolupráci se sborem Církve bratrské v Litomyšli.

"Slzy mohou být výronem hlubokých vnitřních emocí smutku či radostné blaženosti. Sám Kristus plakal nad hříšným Jeruzalémem, aby ochutnal sůl svých svatých slz. Tedy tu skutečně lidskou esenci soucitu, oběti a nezištné lásky. A právě v tomto ohledu je “sůl nad zlato“.

Apoštol Pavel napsal: „Radujte se s radujícími a plačte s plačícími.“ Jinými slovy: „Ochutnejte živoucí podstatu slz svých bližních.“

Výtvarný umělec Federico Díaz propůjčil svoji “slzu “ na výstavu Smetanovy výtvarné Litomyšle do Nového kostela Církve bratrské proto, aby prostřednictvím sbírky přinesla potřebné finanční prostředky charitativní organizaci Naděje ve Vysokém Mýtě a v České Třebové a zároveň i pomohla s dofinancováním právě dostavěného kostela Církve bratrské. Bude tak pomoženo seniorům a dětem ve vyloučených, především romských komunitách.

Římský dramatik a básník Syrus Publilius napsal: „Láska je jako slza: vzniká v oku, dopadá do srdce.“ Přeji všem návštěvníkům, aby slza Federica Díaze potěšila oči a otevřela srdce."
 
Daniel Smetana, kazatel Církve bratrské v Litomyšli