Šíma – Reynek – Boštík

22. 1. – 23. 4. 2017

Výstava představuje originály, které Galerie Zdeněk Sklenář získala v závěru roku 2016.

Kolekce Šímových kreseb je vrcholnou a typickou ukázkou vysoce ceněného údobí z roku 1925. Josef Šíma, tehdy „mladý Pařížan“, při svých toulkách milovaným městem, kde trvale bydlel a tvořil, psal a kreslil pro svého přítele dr. Otakara Štorcha-Mariena své postřehy ze života Paříže a Pařížanů. Pravidelně mu je zasílal do Prahy, kde Štorch-Marien ve svém nakladatelství Aventinum Šímovy kresby a texty vydával v Rozpravách Aventina pod názvem Kaleidoskop. Díla od té doby byla majetkem dr. Štorcha-Mariena a Galerie Zdeněk Sklenář je získala od jeho syna Otakara Štorcha.

Kolekce Reynkových grafických listů – ve většině případů s monotypy – je vrcholnou ukázkou z díla tohoto geniálního samouka. Soubor 14 originálů získala Galerie Zdeněk Sklenář po mnoha letech trvalého zájmu od rodiny jednoho z nejrespektovanějších milovníků Reynkova díla, jenž se důvěrně s Bohuslavem Reynkem znal.

Kresby Václava Boštíka stejně jako zmíněné grafické listy Bohuslava Reynka jsou v České republice vystaveny poprvé. Boštík je v premiéře představil v roce 1977 v prostorách Gruppo Altro v Římě, kde překvapil ucelenou řadou desítek geometrických děl s tématem dělení plochy. Jsou vrcholnou ukázkou z připravované výstavy, kterou Galerie Zdeněk Sklenář uspořádá v Praze v letošním roce.

Zdeněk Sklenář