EXPO 2010 (květen)
Zdeněk Sklenář – Opičí král

5. 5. – 19. 5. 2010

Česká republika potěší Čínu i svět Opičím králem. Největší čínský hrdina, který již pět set let žije v srdcích a hlavách všech generací čínského národa, ožije na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji. Stane se tak zásluhou nesmrtelných ilustrací Zdeňka Sklenáře k českému vydání Opičího krále v roce 1959, které interaktivně oživil Ondřej Doležal se studiem pixl-e. Projekt Opičího krále pro Šanghaj vznikl v pražské Galerii Zdeněk Sklenář na základě velkého ohlasu výstavy Čína Zdeňka Sklenáře v Národní galerii Číny v Pekingu v dubnu loňského roku. Zejména vystavené originály k Opičímu králi, ve kterých český malíř a ilustrátor Zdeněk Sklenář v navýsost originální syntéze propojil evropskou a čínskou kulturní tradici, byly přijímány s velkým nadšením. Opičí král zasáhl čínské publikum napříč všemi generacemi návštěvníků Národní galerie. Animovaný Opičí král bude v průběhu měsíců května a října 2010 hlavním lákadlem doprovodných programů připravovaných do českého pavilonu na EXPO 2010 v Šanghaji.

Návrh prostorové projekce animovaných Sklenářových ilustrací Opičího krále je dílem Ondřeje Doležala a početných spolupracovníků studia pixl-e, autorem vizuální koncepce prostoru je Federico Díaz. Projekce se bude odehrávat v multimediálním sálu (Multimedia Hall) českého pavilonu. V jedné části sálu bude umístěn stůl, na kterém bude rozevřená výpravná kniha Zpěvů staré Číny. Tato kniha velkého formátu, vyzdobená Sklenářovými ilustracemi, vznikla u příležitosti loňské pekingské výstavy. Plocha stolu, včetně stránek knihy, se stane ozvučeným projekčním plátnem, kde se bude odehrávat souboj Opičího krále s démony. V druhé části sálu bude projekční plátno. Před plátnem se bude nacházet dotykový panel (touchscreen) s výběrem kreslených postaviček příběhu Opičího krále. Velcí i malí návštěvníci budou moci dotykem volit jak jednotlivé postavičky, tak spouštět rozličné animace a také mixovat hudbu a mluvené slovo. Na plátně ožije pohádkový svět Opičího krále v mimořádném propojení starého příběhu, graficky i malířsky jedinečných Sklenářových ilustrací a navýsost nápadité animace s nejmodernější interaktivní technikou.