Václav Boštík

23. 6. – 15. 8. 2020

Několik půvabných obrazů z dosud opomíjeného malířova období
 
V letní sezoně 2020 představuje Galerie Zdeněk Sklenář osobnost Václava Boštíka (1913–2005) sedmnácti díly z jeho dosud opomíjeného období. Na obrazech v Ptačím salonu galerie se ve vznešené instalaci architekta Josefa Pleskota a malíře Jana Merty objevuje český venkov a místa, kde malíř vyrůstal. Opakovaným námětem je mlýn, odkazující na Boštíkův vztah k otci, mlynáři, a k rodinnému hospodářství nedaleko Litomyšle. Na dalším díle se objevují scény s biblickými náměty, které jsou jedním z pilířů Boštíkovy inspirace. Všechna raná díla z let 1935–1940 jsou namalována ještě v duchu realismu, při pozornějším zkoumání těchto mistrovských obrazů je však snadné spatřit jakési zjednodušení, viditelné především na tazích štětce i na způsobu, jak malíř zacházel s barvou. Právě měkké přechody v barevných tónech a jejich harmonie vedly Boštíka počátkem 60. let k jeho slavným abstraktním dílům. Součástí výstavy je i ojedinělý obraz umělce, autoportrét s expresivně laděnou barevností. Soubor završují čtyři rané kresby z let 1943–1946, které představují Boštíkovu cestu od realismu k abstrakci. 
 
Autor výstavy: Zdeněk Sklenář
Architektonické řešení: Josef Pleskot a Jan Merta

Komentované prohlídky se uskuteční v sobotu 25. července, 8. a 15. srpna 2020 vždy od 11 hodin. Rezervace na: event@zdeneksklenar.cz.