Reynek
Petrkov! Petrkov! Petrkov!

23. 6. – 15. 8. 2020

Intimní výstava skvostů mýty opředeného tvůrce
 
V létě 2020 představuje Galerie Zdeněk Sklenář intimní výstavu proslulých grafických listů Bohuslava Reynka. Název Reynek  Petrkov! Petrkov! Petrkov! odkazuje na místo nedaleko Havlíčkova Brodu, kde se umělec narodil a prožil svůj život a kde také vznikla převážná část jeho díla. Petrkovský statek se pro příznivce Bohuslava Reynka stal pojmem a pro mnohé poutním místem. Jeho okolí a krajina umělcova rodného kraje se opakovaně objevují na jeho grafických listech. Na výstavě se prolínají s grafikami oblíbených biblických námětů a vzácných zátiší. Čestné místo patří krásné Pietě, suché jehle, leptu, kolorovanému monotypem. Z tohoto díla vyzařuje pokora a sugestivní emoční síla, vlastnosti platné pro Reynkovu tvorbu. Galerie Zdeněk Sklenář vlastní nejrozsáhlejší soubor originálů z umělcovy pozůstalosti. Výstava je další poctou připomínající zásadní význam díla Bohuslava Reynka v dějinách českého umění 20. století.
 
Autor výstavy: Zdeněk Sklenář
Architektonické řešení: Zdeněk Sklenář

Komentované prohlídky se uskuteční v sobotu 25. července, 8. a 15. srpna 2020 vždy od 11 hodin. Rezervace na: event@zdeneksklenar.cz.