Prague Power Boost – Kintera / Achrer / Číhal

5. 2. – 19. 3. 2017

Výstavu Prague Power Boost dokumentuje reprezentativní anglicko-německý katalog v originální úpravě Kryštofa Doležala/Studio Breisky, který byl vydán Galerií Zdeněk Sklenář v Praze ve spolupráci s Ludwig Museem v Koblenci.
Anglick-německý katalog je možné zakoupit ve výstavních prostorách Galerie Zdeněk Sklenář v Salvátorské ulici 6./v Litomyšli, či prostřednictvím webových stránek.  
 
  
Poctou mladému českému umění je výstava, která bude zahájena slavnostní vernisáží 5. 2. 2017 v prestižním německém Ludwig Museu. Představí tři české umělce: Krištofa Kinteru, Josefa Achrera a Marka Číhala.
Právě tito na první pohled zcela odlišní umělci pozoruhodně charakterizují diverzitu mladé české umělecké scény, která se i díky politické situaci před rokem 1989 vyvinula ve svébytný umělecký celek, postupně prozařující do zahraničí.
Krištof Kintera (narozen 1973), performer, malíř a sochař patřící již mezi mezinárodně přijímané autory, vystaví v Ludwig Museu řadu současných i “klasických” prací, které důstojně reprezentují Kinterovu originalitu. Reprezentativní výstavy v prestižním Tinguley Museu v Basileji, v Ron Mandos Gallery v Amsterdamu, výstavaPrivate Planet for Everybody představená v Bruselu, výstava Levitate v MuseumsQuartier ve Vídni a nově připravovaná monumentální realizace Postnaturalia v Collezione Maramotti, potvrzují zájem evropských zemí. Pohyblivé a zvukové sochy a instalace jsou překvapivou kombinací objektů s novátorskou formou, zpochybňující zavedené stereotypy, podle kterých se umění hodnotí. Pohyb, zvuk, světlo, hlasy jsou nedílnou součástí děl a jejich kombinace nejsou ledabylé, vždy mají hlubší význam. „Jsem inspirován bizarností reality, která je v mnoha případech krutější, absurdnější a podivnější než samotné umění“, sděluje Krištof Kintera v rozhovoru uveřejněném v katalogu k výstavě.

Josef Achrer (narozen 1982) na počátku roku 2016 představil „Manifest dataismu a infomanické společnosti“. Je výsledkem mnohaletých úvah o nebezpečí informačních polí, které zahrnují přenos dat. Vymezil se proti jejich užívání, manipulaci, zkreslování, odposlechům, zatajování… originálním způsobem je teoreticky a malířsky představuje. Pozitivně varuje před negativním dopadem na myšlení nás všech. Unikátní přínos světovému umění v České republice pro Asii objevil profesor Lü Peng, mezinárodně respektovaný historik umění z Číny. Achrerovy studijní pobyty v této mýty opředené zemi, v níž tvořil a žil, které zahrnují i jeho přednášku na univerzitě CAFA v Pekingu, vyvrcholily přijetím a výstavou
v prestižním Today Art Museu v Pekingu. Následná série výstav “Tour de China” (série celkem pěti výstav začala v Today Art Museu, pokračuje v L Art Museu v Chengdu a končí v Baijia Lake Museu Nanjing) zaznamenala nebývalý ohlas a je zatím nejpočetnějším vstupem do soukromých a státních sbírek Číny a Asie.
Marek Číhal (narozen 1986) je v dějinách Ludwig Musea nejmladším autorem vůbec, který zde bude představen. Jeho malby jsou synonymem propojení kresby a malby v harmonický celek. Zobrazuje mravní rozklad společnosti, kde prostřednictvím vizuální bajky, zobrazené malbou, hrdinové mohou být zvířaty stejně jako neživými předměty a lidmi. Čerstvý třicátník si získává respekt svou schopností spojovat různé technologie prostřednictvím neonů, v nichž kresby ožívají světlem. Díla, především malby volně inspirované zakladatelem muzeí Peterem Ludwigem, osobně vybrala v Číhalově ateliéru v Praze prof. Beate Reifenscheid, kurátorka výstavy a ředitelka Ludwig Musea. Číhal je autorem početných realizací ve spolupráci
s architektem Václavem Hlaváčkem a studia Acht.. Patří k nim zejména realizace v podchodu v centru Ostravy pod Frýdlantskými mosty nebo plátno o rozměru 8 x 12 m ve foyer hotelu Marriott v Brně. Neonový oltář pod Bolt Tower v Dolních Vítkovicích, vstupní hala sídla CTP v Humpolci, monumentální kresba do betonu ve foyer Office Centrum Ostrava, kresba neonem na protihlukové stěně o rozměru 25 x 40 m na pražském Proseku nebo malba na trup soukromého letadla švýcarské výroby Pilatus PC12, jsou součástí Číhalova malířského rukopisu.

Předcházející výstavy v německém Ludwig Museu v Koblenci přinesly vysoké ohodnocení dvěma českým umělcům Karlu Malichovi (Karel Malich: Cosmic, 30. 3. – 1. 6. 2014) a Milanu Grygarovi (John Cage / Milan Grygar: Chance Operations & Intention,
30. 8. 2015 - 8. 11. 2015). Stejně tak samostatná výstava Milana Grygara v ZKM Karlsruhe (Milan Grygar. Sound on Paper, 23. 07. 2016 – 30.10.2016) a rozsáhlá expozice Art in Europe 1945-1968 (The Continent that the EU does not know, 22. 10. 2016 – 29. 1. 2017), jež přirozeně zařadila šestnáct českých umělců do vývojového kontextu umění Evropy. Všechny tyto události se významně zasadily o jeden z důležitých impulsů pro přehodnocení pozice českého umění.