Zdeněk Sýkora – Kombinatorik

14. 9. – 20. 10. 2021

Zdeněk Sýkora již na začátku šedesátých let jako jeden z prvních na světě zapojil do přípravy uměleckého díla počítač. Ačkoli pracoval se systémy, programy nebo náhodností, zůstal malířem: originálním způsobem se zabýval tvary, barvami a jejich vzájemnými vztahy.

Umění, které necítí nebo není schopno vnímat duchovní patos současného vědeckého poznání a praxe, není současné ani budoucí. I nadále mě nepřestanou vzrušovat možnosti nových médií a poznatků, pokud prohloubí nebo zjasní výraz mého životního pocitu.
Zdeněk Sklenář v rozhovoru s Vítkem Čapkem, 1985