Theodor Pištěk – Rozhovory s Hawkingem. Obrazy z let 2017–2021

2. 12. 2021 – 29. 1. 2022

Představujeme vám výstavu Theodora Pištěka nazvanou Rozhovory s Hawkingem. Jde o kolekci obrazů z let 2017 až 2021, jejichž prostřednictvím se Pištěk vyznává z osobního, v mnohých polohách až citového vztahu ke světoznámému britskému fyzikovi Stephenu Hawkingovi. Svůj vizuální dialog s legendárním vědcem vede pomocí média, jímž je malba. Tuto svou intimní rozpravu autor vtiskává do velkoformátových geometrických struktur, které vytvářejí prostor pro imaginaci a tichou kontemplaci nejen nad vědeckým odkazem Stephena Hawkinga, ale i nad tajemstvím vesmíru. Jedná se o čistě osobní vyznání spíše než o popisný cyklus obrazů, jejichž prostřednictvím by Pištěk chtěl reagovat na myšlenkový odkaz Hawkingových vědeckých poznatků o teorii a fungování vesmíru. Pištěk se tak řadí mezi současné světové umělce, kteří se postavou geniálního vědce ve své tvorbě inspirovali – k dalším patří David Hockney, Annie Leibovitz nebo Jake a Dinos Chapmanovi či Zdeněk Sýkora

Hawking se ze své lásky a fascinace vesmírem vyznával pomocí teoretické fyziky a aplikované matematiky. Pištěk tak činí prostřednictvím malby. Vesmír jako symbol nekonečného tajemství a touhy lidské mysli objevovat to, co je skryté, Pištěk vizualizuje ve svých temných, vesmírných obrazech. Můžeme v nich sledovat také malířská témata, jimž se autor kontinuálně věnuje – vztah prostoru, hloubky, iluze. Na rozdíl od Pištěkovy předešlé tvorby symbolizované fotorealistickou malbou je na současné výstavě Rozhovory s Hawkingem představena malba abstraktní, až kontemplativní, která otevírá prostor imaginaci a tajemství.
 
V mých obrazech nehledejte nic konkrétního, nemaluji černé díry ani jiné vesmírné úkazy a jevy popsané Hawkingem. Maluji svůj imaginativní vztah k vesmíru a k tajemství v něm ukrytému,“ vysvětluje Pištěk.