Z velkých jmen výtvarného umění

28. 12. 2021 – 29. 1. 2022