Jan Merta – Milý Honzo! Janě a Jiřímu Ševčíkovým s láskou

3. 2. – 19. 3. 2022

Galerie Zdeněk Sklenář představuje výstavu obrazů Jana Merty nazvanou Milý Honzo! Janě a Jiřímu Ševčíkovým s láskou. Jde o soubor dvaceti šesti děl – obrazů a prací na papíře, přičemž většina pochází z posledního období. Společným jmenovatelem nové Mertovy tvorby je volné malířské téma, v jehož rámci se zde prezentují různorodé přístupy k malbě jako médiu. Ani v tomto případě se Merta nesnaží najít svůj vlastní malířský styl. To, co nalézá, jsou spíše způsoby vizuálního vyjádření a různorodé formy zobrazování, k nimž využívá čistě subjektivní představy a momentální prožitky. Subjektivitě a imaginaci je podrobena forma i obsah. Ať již jde o velkoformátové obrazy, malované místy třeba i koštětem, či étericky působící malby kávou, díla se stopami po přiznaných materiálech, jakými jsou například dřevěná deska vykukující z monumentální malby, rozbitá součástka ventilátoru, zdravotní náplasti, nebo plátno kopírující stopy po kávě s mlékem, kterou autor rozlil na podlahu ateliéru. Název výstavy si autor vypůjčil ze stejnojmenného textu teoretičky umění a kurátorky Jany Ševčíkové, který se objevil v katalogu Mertovy výstavy z roku 1998. 

Výstava je věnována Janě a Jiřímu Ševčíkovým, teoretikům umění a kurátorům, kteří nedávno oslavili svá životní jubilea. „Výstavou chci současně připomenout i odkaz Jany a Jiřího Ševčíkových, kteří jsou neodmyslitelně spjati s porevolučním vývojem současného českého umění, jsou to oni, kdo významně pomohli propagovat současné umělce nejen u nás, ale i v zahraničí. Loni a předloni mí přátelé oslavili osmdesáté narozeniny a je potřeba si je připomínat,“ říká Merta. 

V Galerii Zdeněk Sklenář Merta vystavuje opakovaně. V roce 2010 galerie spolu s umělcem uspořádala výstavu Jan Merta – Stockhausenova symfonie, ve které Merta cítil potřebu vyjádřit se k šokujícím a nejen pro umělce nepřijatelným výrokům německého hudebního experimentátora Karlheinze Stockhausena o útocích z 11. září 2001 v New Yorku. Do galerie se vrátil o osm let později výstavou Jan Merta – 70 % umělce, 30 % tramvajáka.
V rámci ediční řady Galerie Zdeněk Sklenář vyšlo i několik knih a bibliofilií, na nichž se Merta autorsky podílel. V roce 2010 to byl nový překlad Oldřicha Krále LAOZI – Kniha o Cestě a Síle, jehož dvě verze Jan Merta opatřil originálními malbami a serigrafiemi. U příležitosti vydání této bibliofilie Galerie Zdeněk Sklenář uspořádala na Smetanově nábřeží výstavu nazvanou LAOZI. Ve stejném roce vyšel i katalog k výstavě Jan Merta – Stockhausenova symfonie a o tři roky později následovalo další vydání překladu Oldřicha Krále LAOZI – Kniha o Cestě a Síle. Roku 2018 doplnila výstavu Jan Merta – 70 % umělce, 30 % tramvajáka stejnojmenná kniha rozhovorů.