Jan Merta – Malíř

30. 4. – 4. 6. 2017

„Když obraz pustím do světa, většinou cítím zadostiučinění i ostražitost zároveň. Mohl bych se ptát, jak se pocity a nálada, které ve mně vlastní obraz vyvolává, shodují s pocity a náladou, s jakými jsem obraz vyvolal. Co vyvolává vyvolané? Toho bych se rád ušetřil.“
Jan Merta, 1994