Josef Achrer – Výprava do ticha vesmíru

12. 6. – 7. 8. 2022

American University Museum at the Katzen Arts Center, Washington, DC
Jeho Excelence Hynek Kmoníček, velvyslanec České republiky ve Spojených státech amerických 
a Galerie Zdeněk Sklenář 

si Vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení výstavy  v sobotu 11. června od 16 do 21 hodin

Těšíme se na Vás! „Je pro mne povzbudivé, že Josef Achrer jako vizuální básník toho, co sám nazval „nový infomanický svět“, je spíše malířem a tvůrcem fotogramů než manipulátorem digitálních informací. Achrer sice ohlašuje příchod dataismu, ale současně ho podvrací. Dynamický binární svět datového toku je nahrazen umělcovými statickými, často trojrozměrnými plátny. Moderní technologie zobrazování je přijata a následně vystřídána touhou po klidu, prostoru, kde se „za plátnem“ setkává materiální a duchovní. To je rozpor nezbytný pro naši dobu.
Je mi potěšením, že mohu jménem studentů, fakulty, akademického sboru i správy The American University přivítat vizionářského umělce Josefa Achrera v našem muzeu."

Jack Rasmussen, ředitel a kurátor, American University Museum at the Katzen Arts Center, Washington, DC