Karel Malich – Reliéf 1963–2012

19. 10. – 29. 10. 2022

Karel Malich během prvé poloviny šedesátých let minulého století uskutečnil nejen mnoho plastik, reliéfů, kreseb a grafických listů, ale do skicáků si zanesl početné záznamy návrhů trojrozměrných prací, z nichž některé souběžně ztvárnil v drobných papírových modelech.      

Jakmile se začaly na přelomu osmdesátých a devadesátých let a pak po roce 2000 připravovat jeho souhrnné retrospektivy, nechal některé z těchto modelů provést v zamýšlené velikosti a zvoleném materiálu. Příkladem je reliéf z roku 1963, jehož nosným tvarem se stala krabice na film, do níž jednak vyříznul otvor, jednak na ni diagonálně nalepil obdélník ze zvlněné lepenky, a do spodní části ještě zasadil dva různě široké duté papírové válce.

Výňatek z textu Karla Srpa, 4. října 2022