Zdeněk Sklenář – Staré řecké báje a pověsti

16. 7. – 24. 9. 2017

„Těmi Sklenářovými ilustracemi se otvírala šedesátá léta, nám všem v tom roce 1964 zasvítily na tu naši nekonečnou cestu napříč velkými světovými příběhy, řeckými jako čínskými, zasvítily úžasným a nezapomenutelným způsobem, a svítí dodnes, tenkrát jako dneska, jako by i jimi chtěl malíř hrou barev a čar na svůj neopakovatelný způsob vyjádřit, co mu napověděl jeho milovaný Starý mistr, vždyť jít nejdál znamená se vracet!“
Oldřich Král, 22. 6. 2017
 
Návratem legendy je letošní vydání knihy Staré řecké báje a pověsti nakladatelstvím Argo, ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář.
Eduard Petiška a Zdeněk Sklenář jsou synonymem knihy, se kterou od roku 1964 vyrůstají generace čtenářů.

Poprvé v historii představujeme úplný soubor originálních kreseb, které knihu proslavily.