TOYEN / Knihy bez hranic

27. 3. – 16. 6. 2024

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO), příspěvková organizace Moravskoslezského kraje, ve spolupráci s Galerií Zdeňka Sklenáře představují unikátní kolekci knižní a grafické tvorby Toyen z jejího francouzského období, kterou GVUO v loňském roce zakoupila do svého fondu. Jedná se o osmdesát pět artefaktů (knih, bibliofilií, knižních vazeb a boxů, volných grafických listů, časopisů, katalogů a pozvánek k výstavám), přičemž některé z nich tvoří i více položek, v celkové hodnotě 2,2 milionů korun.