Colours of Art
ze sbírky Svetlik Art Foundation

25. 3. – 25. 6. 2017

Vážení přátelé výtvarného umění, 
na  vernisáž KONKRET v Muzeu Milana Dobeša v Bratislavě jsem společně se svým přítelem Andrzejem Nowackim a Zdeňkem Sklenářem pozval poměrně velkou skupinu sběratelů z Polska, Německa, Švýcarska, Maďarska a Rakouska. V různých skupinách s nimi probíhala velmi široká diskuze. Po mnoha hodinách se společnost rozcházela s vědomím, že české, slovenské, polské a maďarské konkrétní umění je prostě uměním evropským a světovým
a vůbec si nemusí dělat problémy se světovými jmény. My taková jména také máme, ale neumíme je dobře prezentovat. 
Tak vznikala myšlenka představení českého umění 20. století ze sbírek Svetlik Art Foundation v galerii v SOPOTECH. Tato myšlenka se několik měsíců rozvíjela a po mé návštěvě v Sopotech se koncepce výstavy změnila. Snaha o představení českého umění v Polsku zůstala, ale zároveň se přidala myšlenka vystavit i sbírku polského umění, které bude viděno českýma očima. Současně se prosadil nápad v části výstavy prezentovat tu nejlepší architekturu, která v Čechách vznikala po roce 2010.Součástí výstavy tedy bude expozice, která představí projekt obnovení a nového využití industriálních Dolních Vítkovic, který je velmi populární nejen v Čechách, ale i v Polsku. 
České umění 20. století, viděno navíc očima generálního ředitele společnosti Vítkovice, je uměním, do kterého bezpochyby patří i malíři národnosti, které byly součástí rakousko-uherské monarchie. Proto jsem zařadil do výstavy i díla ze sbírky mého dávného předchůdce ve Vítkovicích, ředitele Oskara Federera a díla Oskara Kokoschky, která zanechal v Čechách při svých častých návštěvách. 
Rozsah výstavy je determinován daným prostorem, nicméně jsem se snažil vyzvednout podle mého mínění nejklíčovější období a tvůrce 20. století v českých zemích. 
Při prohlídce expozice můžete zakotvit v období kubismu a surrealismu. Součástí expozice bude i Novotného kubistický nábytek, do kterého se v klidu posaďte a prohlédněte si několik knih o českých autorech. A můžete se v pohodlí kubistického křesla zamyslet i  nad tím, jak mnoho má polské, české maďarské a slovenské umění společného. 
Jan Světlík
Předseda správní rady
SVETLIK ART FOUNDATION