Josef Achrer – Dataismus a infomanická společnost

6. 4. – 4. 6. 2016

S prohlášením Josefa Achrera je možné seznámit se nejen prostřednictvím uměleckých děl,ale rovněž v publikacích vydaných u této příležitosti: tzv. manifest s názvem: Dataismus a infomanická společnost, katalog k výstavě: RGB3D/01/DATA/240X169,5MM/2015/16,s textech prof. Lű Penga „Východisko: data a informace. O nových dílech Josefa Achrera".  
  „Od května roku 2015 vytvářím záměrně deformované obrazy, které se tak svým poškozením, chybou, informací, manipulací, dostávají do třetího roměru, ale zůstávají obrazem a jsou daty. Jsou to informace, které letí chaotickým proudem a stávají se daty až při fyzickém kontaktu barvy s povrchem obrazu, prostřednictvím rukou a nástrojů."
Josef Achrer

„Lidstvo v průběhu svého poznání světa o světě neustále pochybuje. Metody pro východiska otázek, jejich analýzu a dokonce i řešení se neustále rodí a přinášejí neočekávané výsledky. Proto, jak můžeme zjistit z umělcova prohlášení o dataismu, řeší otázky, kterým čelí dnešní člověk, za použití tradičních materiálů. Josef Achrer si tak osvojil jednu z nejzákladnějších kvalit umění: existenci umění jako názoru, nikoli jako jazyka."

Lű Peng 
(profesor a ředitel Muzea of Contemporary Art v Chengdu, Čínská lidová republika)