Mistři české kresby

10. 4. – 29. 5. 2016

Intimní ukázkou monumentální závažnosti je výstava Mistři české kresby, v níž Kubištu, Špálu, Šímu, Malicha, Toyen, Štyrského, Sklenáře, Boštíka, Ladu, Kupku, Grygara, Muchu, Čapka, Mertu, Zrzavého a Číhala sjednocuje výtvarný jazyk objevnosti, jehož jsou symboly.”
Zdeněk Sklenář
 
V rámci výstavy Mistři české kresby představuje Galerie Zdeněk Sklenář v Litomyšli od 10. dubna do 29. května 2016 mimořádnou, expresivně pojatou, rozměrnou kresbu Bohumila Kubišty z roku 1911. Jde o Studii k obrazu Pierot (hnědá mastná křída, papír, 63 x 47 cm, signováno vlevo nahoře Boh. Kubišta 1911), která se nacházela v německé soukromé sbírce (pouze krátce byla deponována v Altonauer Museu v Hamburku), a která je vystavena od doby svého vzniku v Čechách zcela poprvé.
Kubišta se touto kresbou, jež se stala předstupněm jeho slavného obrazu Pierot (1911), prezentoval v březnu 1912 na V. výstavě Neue Secession, Zeichnende Künste. Plastik v Berlíně, Potsdamer Strasse 122. Podle svědectví Jana Zrzavého představuje slavného mima Maudra. Její výjimečnost spočívá ve virtuózním ztvárnění pohybu, slučujícího do jednotného dynamického celku pohyb hlavy a reálné rysy portrétovaného s výrazem jeho tvůrčího myšlení. Podnětem k tomuto syntetickému pojetí se stal otáčivý pohyb mimovy hlavy, který Kubišta důmyslně vyjádřil složením dvou profilů ve výsledný en face – masku tváře –, a prostřednictvím vzniklé grimasy dal nahlédnout do tajů pierotova duševního světa. Svým psychologicky zaměřeným pojetím, jednotícím reálné prvky s ireálnými, patří tato Kubištova jedinečná kresba mezi jeho klíčová díla.
Vystavena byla téměř po sto letech až na výstavě Liebermanns Gegner. Die Neue Secession und der Expressionismus v Max Liebermann Haus v Berlíně, a to od 2. dubna do 3. července 2011, a poté od 17. července do 23. října v Schloss Gottorf ve Schleswigu. Po nedávné aukci v Berlíně se dostala do Čech a stává se součástí zdejšího uměleckého prostředí. Už proto je uvedení této kresby na současné litomyšlské výstavě mimořádnou událostí, kterou by si milovníci umění neměli nechat ujít.
Mahulena Nešlehová