Zdeněk Sklenář – Ať rozkvetou růže i broskvoně

5. 6. – 9. 10. 2016

Výstava Zdeněk Sklenář – Ať rozkvetou růže i broskvoně je významnou malířskou slavností. Formou retrospektivy představuje Sklenářovy vrcholné malby ze státních i soukromých sbírek, zastoupeny jsou také pověstné „Sklenářovy abstrakce" charakteristické vrstvenými liniemi. V jejich strukturách jsou zašifrovány realistické obrazy, zářící v abstraktní ploše jako drahokamy. Vznikaly v tichu, v ústraní, s pochopením smyslu a povahy jevů. V důsledné sebekázni a soustředění, v nichž malíř alchymista stvořil unikátní malířský styl. Neopakovatelný a obdivovaný.